آشنایی با زبان فارسی

آشنایی با زبان فارسی

زبان فارسی زبان فارسی که در جهان با نام‌های Persian یا Farsi شناخته می‌شود، یکی از زبان‌های شاخۀ هند و اروپایی در خانوادۀ زبان‌های هند و ایرانی است. فارسی زبان رسمی کشورهای ایران و تاجیکستان و یکی از زبان‌های رسمی افغانستان است. این زبان در ایران «فارسی»،‌ در...