انواع سازهای موسیقی

انواع سازهای موسیقی

انواع سازهای موسیقی کلاسیک ایرانی به سه بخش فلزی، سفالی، چوبی تقسیم می‌شوند. از لحاظ شکل صدای تولید شده هم به سه دسته بندی سازهای زهی، زخمه‌ای، کششی تقسیم می‌شوند. برخی از سازهای ایرانی در دوره پیش از اسلام به سه دسته سازهای بادی مانند نی و سرنا، سازهای کوبه ای (ضربه...