قصه‌گویی کودکان

story teller

قصه و قصه گویی قدمتی به وسعت تاریخ تمدن بشر دارد.انسانهای اولیه قصه شکارو مبارزه هایشان را با عوامل قهری طبیعت بصورت تصویر بر دیوار غارها حکاکی میکردند.با پیدایش زبان و ادبیات شفاهی تخیلات و آرزوهای انسانها نیز بصورت افسانه پردازی وارد قصه ها شدند.
قصه ها دارو هستند.من از همان اولین قصه ای که شنیدم مجذوب آنها شدم.آنها قدرت فراوانی دارند.نیازی ندارند که ما کاری بکنیم یا حضور داشته باشیم و یا عملی انجام بدهیم.فقط باید گوش کنیم.داروی لازم برای التیام یا احیای هر انگیزهء از دست رفتهء روحی در قصه نهفته است.قصه ها به وجود آورندهء هیجان،غم،پرسشها،آرزوها و ادراکاتی هستند که انواع تمثیلها را دوباره به سطح می آوردند.
قصه ها حاوی دستور العملهایی هستند که دربارهء پیچیدگیهای زندگی راهنمایی مان میکنند.

همانطور که میدانیم قدمت قصه بسیار فراتر از قدمت هنرو علم روانشناسی است.
قصه ها در زبان و ادب فارسی بسته به موضوع،سبک نگارش و شکل قهرمان ها به انواع گوناگون: عامیانه، ادبی، حماسی، عشقی، اخلاقی، مذهبی، ملی، با نام های کودکان، پریان، حیوانات و… تقسیم میشوند.

سرزمین ایران در گذشته های دور قسمتهایی از بابل ،آشور،کلده را در بر میگرفته است.تاریخ ادبیات داستانی ما از داستانهای زیبا و با شکوه گیلگمش یا از زمان برخشت نوشتن آن دست کم پنج هزار سال قدمت دارد.از این نظر معیار ما اسناد مسلم تاریخی است.

story teller

شاهنامه فردوسی،گلستان و بوستان سعدی،ویس و رامین،پنج گنج نظامی یا سیاست نامه با قصه هایی در دانش کشور داری،مثنوی معنوی با قصه های عارفانه،اسرارالتوحید،کلیله و دمنه با حکایات تمثیلی و استعاری،قابوس نامه و هزارو یکشب با داستانهای عامیانه بخشی از تاریخ ادبیات داستانی ما را شکل میدهند. که گزارش راستینی از وجدان جمعی،خرد جمعی و تجربه جمعی ملتی کهن،خرد پیشه،فرهیخته، کم گوی و گزیده گوی با ذوق و ظرافتی کم نظیر در همهء دوران هاست.

در دورهء آموزشی حاضر سعی برآن است که توسط داستانها و قصه های کهن ادب فارسی شرایطی  برای یادگیری بهتر فراگیران و همچنین آشنایی آنها با فرهنگ و ادب ایران زمین فراهم شود.

 

story teller
story teller

اهداف قصه گویی

در این قسمت از آموزش که با یاری قصه ها و داستانهای کهن است اهداف زیر دنبال میشود:
کمک به پرورش قدرت بیان و عواطف و افکار فراگیر
تقویت و پرورش نیروی تخیل آنها
تحریک قوهء ابتکار و ابداع
ایجاد عشق و علاقه به ادبیات فارسی
آشنایی با فرهنگ و آداب و سنن مناطق مختلف ایران