پچ‌پچ – دوره‌ی آموزش زبان فارسی به کودکان

پچ‌پچ مجموعه‌ای است که برای آموزش زبان فارسی به کودکان ۷ تا ۱۲ سالی که تا حدودی آشنا به زبان فارسی هستند طراحی شده‌است. با توجه به مشکلات فرزندان ایران در خارج از کشور برای یادگیری زبان و فرهنگ نیاکان پارسی و این مسئله که کتاب‌های موجود در بازار مناسب آموزش زبان فارسی به عنوان زبان اول و در راستای سیستم آموزش و پرورش ایران هستند، بر آن شدیم تا با استفاده از تکنولوژی روز دنیا در امر آموزش، قدمی در راه این مهم برداریم. این متد برای اولین‌بار در دنیا جهت یادگیری اصولی این زبان برای کودکانی که در جامعۀ غیرفارسی‌زبان زندگی می‌کنند، طراحی شده‌است. از مزایای این دوره می‌توان به این موارد اشاره کرد: عدم نیاز دسترسی به مدرسۀ ایرانی، حل مسائل مربوط به جابجایی، رفع مشکل پیدا کردن کلاس مناسب و مشغلۀ آخر هفته‌ها.

دوره‌ی آموزش الفبای فارسی به کودکان

دورۀ حاضر، اولین دوره از مجموعۀ پچ‌پچ است که در آن به آموزش الفبای فارسی با هدف آموزش خواندن، نوشتن و گسترش دایرۀ واژگان فارسی‌آموزان پرداخته‌ایم. این دوره در ۱۹ درس که همراه با تصویر، صدا، انیمیشن و تمرین‌ است طراحی شده است. در این دوره به آموزش الفبای فارسی همراه با واژگان می‌پردازیم تا زبان‌آموزان را برای سطوح بعدی و ایجاد توانایی تعامل به زبان فارسی آماده کنیم.